VERBİS’E KAYITTAN İSTİSNA OLMAK KVKK UYUMUNDAN İSTİSNA OLMAK MIDIR?

20.09.2019 20:46 Tüm Yazıları

Veri madenciliği faaliyetleri ile veri, günümüzde çok önemli bir meta haline gelmiştir. Kişisel verilerin güven altında tutulması insanların vücut bütünlüğünden ekonomik, ruhsal ve psikolojik güvenliğine kadar birçok alana etki etmektedir. 
Kişisel veri güvenliği, can ve mal güvenliği ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle dijital bir ortamda yer alan kişisel verilerinizin çalınması, kaybolması veya kötü niyetli kişilerin ellerine geçmesi hayatınızda önemli sorunları da beraberinde getireceğini unutmamalıyız Bugün cep telefonumuzdan, elektronik posta adresimize, kimlik numaramızdan, adres bilgilerimize kadar birçok kişisel verimizi gün içinde birçok kurum ve şirkete veriyoruz. 
Bu verilerin güven altında tutulmasını talep etmek, bu verilerin bize bildirilen amaç dışında kullanımını engellemek veya gerek duyduğumuzda bu verilerimizin silinmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmek bizim anayasal hakkımızdır. Bu bilinçle verilerinizin sağlıklı şekilde muhafaza edildiğini takip ediniz. Unutmayınız ki günümüzde, veriye sahip olmak güce sahip olmaktır. 
7 Nisan 2016 tarihinden itibaren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerimiz kanuni güvence altına alınmış durumdadır.  Kanun uyarınca 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren elde edilen verilerin kanunun belirlediği şekilde elde edilmesi ve muhafaza altında tutulması gerekmektedir.
6698 sayılı kanun ile veri sorumluları için veri sorumluları sicil bilgi sistemine ("VERBİS") ile kayıt zorunlu hale getirilmiştir.  Kurul 2018 yılında yayınladığı kararlar ile bu sisteme kayıt yükümlülüğünden muhaf olan kişi ve kurumları belirlemiştir.  Buna göre;  noterler, avukatlar, dernekler, vakıflar ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler, siyasi partiler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, gümrük müşavirleri, arabulucular ve yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, bu yükümlülük kapsamında yer almamaktadır.  

Son Tarih 31.12.2019

50 ve üstü çalışanları olan veya mali bilanço toplamı 25 milyondan çok olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olmasına rağmen sisteme kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanması söz konusudur.   Bu türden bir cezai uygulama ile karşılaşmamak için VERBİS kayıt işlemlerini yerine getirmeyi ihmal etmeyiniz.

VERBİS’e kayıt yaptırmış olmak KVKK uyum için veri sorumluların almaları gereken idari veya teknik tedbirleri bertaraf etmediği gibi VERBİS’e kayıt yükümlülüğü altında olmayan veri sorumluları açısından da KVKK tarafından belirlenen kriterlere uyumlu olmak zorundadır.

Firmaları VERBİS Kayıtları Üstünden Takip Edin

Verilerinizin güven altında olduğunu takip etmek için VERBİS sistemini inceleyebilirsiniz.  Verinizi paylaştığınız kişi ve kurumların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis) kayıtlarını analiz ediniz. Şüphe duyduğunuz veya size bahsedilen işlem açısından gereksiz olduğunu düşündüğünüz verilerinizin anonimleştirilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız olduğunu unutmayınız.