Muhterem Hocam

04.10.2018 18:22 Tüm Yazıları


Uzun zamandır sana yazmak istiyorum, nasip bu güneymiş. Peşinen söyleyeyim hata kusur olursa nefsimden güzellikler Rabbimizdendir.

Rabbim Rasulullah'ın sav makamında O’na vekaleten görev yapmayı nasip etmiş ne mutlu size. Gıpta ediyorum. Orada hizmet etmek ne büyük devlettir. Allah'ın lütfu ve ikramıdır. Her faniye nasip olmaz. Rabbim şükrünü eda edenlerden eylesin.

Rasulullah sav bir kişiydi. Rabbinden aldığı görevi Rabbinin istediği usulle yaptı ve yirmi üç yılda muhteşem sonuç elde etti. Şimdi düşünüyorum da sizde aynı imanla, aşkla, heyecanla ve gayretle görev yapsanız Allah cc size de nice güzellikler bahşedecektir. Siz Rasulullah'ın halifesisiniz. Mihrabda, minberde ve kürsüde O’nu temsil ediyorsunuz. Sizin arkanızda namaza durduğumda nefsime bunu hatırlatıyorum. Sizi dinlerken bu niyetle dinliyorum . Umarım sizde bu bilinçle o makamlara geçiyorsunuzdur.

Rasulullah sav namaz için bizlere imam olduğu gibi iman, ahlak ve salih amel konusunda da imam oldu, rehber oldu, öncü oldu. Yaşayan, yürüyen ve konuşan Kur’an olarak en güzel rehber oldu. Seni seven kardeşlerin olarak senin de öyle olmanı bekledik. İman ve sadakatte Hz. Ebu Bekir, adalet ve cesarette Hz. Ömer, haya ve edepte Hz. Osman, ilim ve irfanda Hz. Ali, davet ve tebliğde Hz. Musab’ın izince yürümeni arzu ettik. Senin bu yöndeki gayretin bizi heyecanlandırdı. Bize gayret aşısı oldu.

Sen namaz kıldırırken okuduğun Kur’an’ı hissettiğin kadar bizde hissediyoruz. Okurken ayetin manası seni hüzünlendirse bizi göz yaşına boğuyor. Okuduklarını anlama, yaşama ve yaşatma gayretin bize hayat veriyor. Senin anlattıklarından daha çok yaşadıkların bize ders oluyor.

Sen mihrabda bize imamsın, öğretmensin, hakimsin, savcısın, ordu komutanısın ve başkansın. Yükün ağır, sorumluluğun fazla sende farkındasın. Fark edenler görevlerini en güzel şekilde ifa ettiler nice fetihler gerçekleştirdiler. Mihrabın hakkını verenler ülkelerinin makus kaderini değiştirdiler.

Muhterem hocam,

Senden bir kaç istirhamım olacak, lütfen ukalalık olarak algılama.

Kur’an’la bağını kavi tut. Okuduklarını anlamaya, anladıklarını yaşamaya ve yaşadıklarını anlatmaya çalış. Kur’an’a sadece ibadet kitabı muamelesi yapma. Yoksa büyük hesap gününde okuduğun ayetler senden şikayetçi olur.

Namazların hakkını vererek kıldırmaya gayret et. Tadil-i erkana dikkat ettiğin gibi huşuyu keşfetmenin peşine düş. Namazda kimin huzurunda olduğunu unutma. Namazı aradan çıkarılması gereken bir iş veya ödenmesi gereken bir borç gibi görme. Namazı Allah ile sohbet bil. Senin samimiyetin bize tesir ediyor.

Salat-ı daime ile hayatı namazlaştırmaya çalış. Güzel ahlakın görenlere ışık olsun. Gıpta edilen, özlenen ve aranan adam ol. Sen yürüyünce sokakta şeytan yolunu değiştirsin. Görenler Allah'ı hatırlasın, yanlış iş yapanlar kendine çeki düzen versin.

Yüzünden tebessüm eksik olmasın. Sen tebessüm edince mihrabda yüreklere muhabbet salınıyor. Tebessüm sana çok yakışıyor. Biliyorum senin yüzünü güldüren ve sana tebessüm ettiren cemaatindir. Fakat her şeye rağmen sen istersen bunu yapabilirsin.

Namazdan sonra cemaate döndüğünde onlara şöyle bir göz at. Kim var kim yok tespit et. Gelenlerle hasbihâl et gelemeyenleri ara, sor ve ziyaret et. Gücün nispetinde dertleriyle dertlen. Hiç bir şey yapamasan bile derdini dinle ve dua et. Bu da az değildir. Bir bilsen buna muhtaç ne de çok insan var.

Cemaatin çocuklarına sahip çık. Onlara ilk Kur’an öğreten sensin. Dinleri hakkında lazım olan bilgileri de çoğu senden öğrendiği ile bir ömrü tamamlayacak. Kur’an’ı, namazı ve diğer ibadetleri öğretmeden önce sevdirmeye gayret et. Bununla onlara en güzel İslam aşısını yapmış olacaksın. Bunu yapan kardeşlerin yaşadıkları muhitin boyasını değiştirdiler. Köyleri, mahalleleri ve şehirleri güzelleşti. İslam orada yaşam tarzı oldu, hayat buldu. Bunları söylemek, yazmak ve istemek kolay. Zor olan bunu başarmak biliyorum. Sen de çok iyi biliyorsun ki iman varsa imkan da vardır. Sen bir adım atarsın yürüten Allah’tır. Senden istenen o ilk adımı atmak, iradeni ortaya koymaktır.

Yıllardır seni kirletmek ve seni etkisiz hale getirmek için çok hainlikler yapıldı. Yakın tarihimizde, edebiyatımızda, tiyatro ve sinemamızda seninle ilgili bir tane müspet örnek gösterilmedi. Hatta Ramazan sofralarımızda alay edilen fıkralara konu edildin. Seni aşağılayan, sana hakaret eden ve seni küçük düşüren temsillerle senin etkini azaltmak ve seni etkisizleştirmek istediler. Kısmen başarılı da oldular. Şimdi bunları tersyüz etmenin vakti.

Değerini artırmak senin elinde. Kimsenin eline bakma. Mecbur kalmadıkça nefsin için kimseden bir şey isteme. “Birinden bir şey alırsan esiri, verirsen emiri, ihtiyaç arz etmezsen dengi olursun.” Bu cümle muhteşem hayat dersidir unutma.

Kendini geliştirmeye gayret et. Sana değer katacak kitapları oku. Haftalık sohbetine iyi hazırlan. Hutbeyi mümkünse kendi cümlelerinle yeniden yaz. Hutbe okurken veya konuşurken göz temasını koparma. Sözü yumuşak söyle. Yüksek tonda bağırarak konuşma. Kimseyi azarlama. Kötü örnekleri kişiler üzerinden verme. Başarılı hatipleri dinle, onların tecrübesinden faydalan.

Yediklerine, içtiklerine, giydiklerine, seyrettiklerine, dinlediklerine ve arkadaşlarına dikkat et. Bunların hepsi senin haline tesir ediyor. Sözünün kıymeti, amelinin makbuliyeti, ahlakının güzelliği ve kalbinin safiyeti bunlardandır.

Bir de abdestli yaşamak prensibin olsun.

Muhterem hocam,

Sen ayağa kalkınca millet yürüyecek ardından. “Bütün uyuyanları uyandırmak için uyanık bir adam yeter” bilirsin. Haydi gücünü fark et, hedefe odaklan ve Rabbine dua et. Güzel sonuç ve başarı Rabbimizdendir vesselam…